Chào mừng bạn đến website Quản Lý Việt
Quản Lý Việt là phần mềm kế toán, quản lý tổng thể doanh nghiệp(ERP) mã nguồn mở chạy trên nền tảng web viết bằng PHP Mysql. Quản Lý Việt là một hệ thống quản lý mạnh mẽ hướng đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa với các tính năng bao gồm:

  • Quản lý khách hàng và bán hàng
  • Quản lý nhà cung cấp và thu mua
  • Quản lý kho, quản lý hàng hóa
  • Quản lý sản xuất
  • Tài sản cố định
  • Quản lý chi phí dự án
  • Kế toán
  • Nhân sự, tính lương
  • Đa tiền tệ
  • Đa người dùng

DEMO

Hỗ Trợ: hotro@quanlyviet.com

Giao diện module bán hàng

Giao diện quản lý thông tin khách hàng

Nhật ký chung